Služby

Nově nabízíme službu manipulátorem (Merlem). Stavební práce, jako je nakládání, převážení stavebního materiálu a manipulace ze sypkým materiálem. Merlo disponuje lopatou nebo paletizačními vidlemi.

Moštování

Nabízíme moštování z vašeho ovoce.   

Sušení

Nabízíme libovolné sušení vašeho ovoce.

Přeprava

Nabízíme dopravu do 5T skříňovou dodávkou.

Mulčování

Nabízíme mulčování.

Sečení

Nabízíme sečení jak zahrady, tak větších ploch.