Projekty

Hala a zpevněná plocha

realizovali jsme projekt "skrz dotační program MAS Hranicko, který je realizován v rámci Programu rozvoje venkova."